Teams z Gkalendáře

1) Otevřete Google kalendář a vpravo uvidíte ikonu Teams. Kliknete na ni a přihlásíte se stejnými údaji, jako obvykle do Teams (toto jen poprvé).

2) Vytvoříte novou událost

3) Rozkliknete modrou roletku a vyberete Microsoft Teams Meeting

4) Volitelně můžete upravit vlastnosti schůzky