Projektor po síti notebook

Ovladačem zapneme projektor. Žádné kabely nepřipojujeme !!!

Spustíme aplikaci EPSON iProjection.

Vybereme Režim rozšířeného připojení. Můžeme to udělat jednou provždy zaškrtnutím "Nastavte vybraný Režim ...". Klikneme na OK.

Uvidíme seznam dostupných projektorů. Kliknutím vybereme ten, který potřebujeme. Tím jej "zaškrtneme" a zároveň se objeví v Seznamu připojených projektorů dole.

Klikneme na Připojit se vpravo dole.

Na obrazovce se objeví vpravo dole malá ovládací lišta. Od této chvíle jsme připojeni a vše, co se děje na ploše vč. zvuku přenáší i projektor. Pokud nám lišta překáží, lze ji zmenšit do ikony na hlavním panelu (stejně jako jiné aplikace).

Projekci ukončíme kliknutím na Odejít, potvrzením a zavřením aplikace.