maturitní

Formát stránky pro státní maturitu – pro tisk do formulářů

Student, který má povoleno psát písemnou část maturity na počítači, si musí takto nastavit formát stránky, aby bylo možno jeho práci vytisknout na úřední formulář a odeslat k dalšímu zpracování.

Toto je nutno dodržet, aby bylo možno práci vytisknout do formuláře a dále zpracovat !!!