Projektor po síti

Zkontrolujeme, že máme zapnutý projektor.

Na ploše poklikáme na ikonu projektoru (v učebnách s více projektory má každý svou ikonu).

Klikneme na "Připojit se".

Uvidíme okno připojení.

Na ovladači projektoru stiskneme "Hledat zdroj" (Source Search) a počkáme na obraz na plátně.

Zvuk pak ovládáme tlačítky v pravé dolní části ovladače.

Pokud nám okno připojení překáží, můžeme jej kliknutím na ikonu na hlavním panelu libovolně skrýt a opět zobrazit.

Pro ukončení promítání stiskneme "Odejít" v okně připojení.

Potvrdíme kliknutím na "Ano".

Zavřeme hlavní okno.