Skenování

na multifunkci ve sborovně:

  • Pokud displej nesvítí, “probudíme” multifunkci tlačítkem POWER vpravo nahoře stejně jako pro kopírování.

  • Vložíme dokument(y) do podavače tiskem nahoru a záhlavím od sebe (tedy tak, abychom je i pak bez problémů přečetli).

2014-03-26 15.30.06.jpg
  • Stiskneme tlačítko Send vlevo od displeje. Displej se tím změní.

2014-03-26 15.31.22.jpg
  • Na displeji stiskneme Adresář.

2014-03-26 15.31.46.jpg
  • Šipkami vpravo na displeji vyhledáme toho, komu chceme naskenovaný dokument poslat. Nejčastěji asi sami sebe.

2014-03-26 15.32.13.jpg
  • Zvolený kontakt vybereme = klepneme na něj prstem - zvýrazní se modře a ve čtverečku vlevo se objeví “zaškrtávátko”.

  • Chceme-li naskenovaný dokument poslat více příjemcům, dva předchozí body opakujeme tolikrát, kolik příjemců máme.

  • Stiskneme modré OK vpravo dole na displeji.

  • Chceme-li skenovat oboustranně, na displeji, kde je i Adresář, stiskneme vlevo dole Funkce a stejným postupem vybereme 2str. originál / Kniha, dále 2str. pak OK a nakonec Zavřít.

  • Skenování zahájíme zeleným tlačítkem Start stejně jako kopírování.

  • Pak už nic nemačkáme.

  • V emailu si zkontrolujeme, že výsledek odpovídá našim představám.