wifi-student

Wi-Fi síť pro studenty:

>> student <<

klíč: 1234567890abcdef1234567890

QR kód wifi-student

Jakékoli problémy s provozem sítě hlaste na email admin@sps-chrudim.cz