wifi-student

Wi-Fi síť pro studenty:

>> student <<

klíč: 1234567890abcdef1234567890

Neoprávněné používání jiných sítí bude řešeno jako závažné porušení kázně !!!

Jakékoli problémy s provozem sítě hlaste na email admin@sps-chrudim.cz