Autodesk

Společnost Autodesk poskytuje pro vzdělávání zdarma licence na vybraný software ze své produkce. Nabídka se týká i produktů AutoCAD a Inventor, vyučovaných v naší škole.

Pro výuku v počítačových učebnách software zajišťuje škola. Pro použití na vlastním (např. domácím) počítači je nezbytné, aby se uživatel (student i učitel) zaregistroval na stránkách Autodesku a prostřednictvím tohoto účtu získal licenci. Bezplatná "vzdělávací" licence umožňuje 2 nezávislé instalace daného softwaru, např. na domácí PC + na notebook.

Aktuální postup je popsán zde: www.autodeskacademia.cz/student/licence/ a může se časem měnit.

Potvrzení o studiu (nezaměňovat s potvrzením o studiu ze studijního oddělení, to vám zde nebude nic platné) získáte od svého učitele Inventoru nebo AutoCADu, případně od třídního učitele.

Jaké parametry by měl počítač v ideálním případě splňovat, aby si s Inventorem "poradil" najdete zde. AutoCAD je méně náročný.

Doporučení pro výběr studentského počítače je zde.