Autodesk

Společnost Autodesk poskytuje pro vzdělávání zdarma licence na vybraný software ze své produkce (více např. zde). Nabídka se týká i produktů AutoCAD a Inventor, vyučovaných v naší škole.

Pro výuku v počítačových učebnách software zajišťuje škola. Pro použití na vlastním (např. domácím) počítači je nezbytné, aby se uživatel (student i učitel) zaregistroval na stránkách Autodesku a prostřednictvím tohoto účtu získal licenci. Bezplatná "vzdělávací" licence umožňuje 2 nezávislé instalace daného softwaru, např. na domácí PC + na notebook.

Postup je následující:

1) Registrace (jen jednou)

2) Získání licence a stažení softwaru (pro každý SW samostatně)

Jaké parametry by měl počítač v ideálním případě splňovat, aby si s Inventorem "poradil" najdete zde. AutoCAD je méně náročný.

Doporučení pro výběr studentského počítače je zde.