Autodesk

Společnost Autodesk poskytuje pro vzdělávání zdarma licence na vybraný software ze své produkce. Nabídka se týká i produktů AutoCAD a Inventor, vyučovaných v naší škole. 

Pro výuku v počítačových učebnách software zajišťuje škola. Pro použití na vlastním (např. domácím) počítači je nezbytné, aby se uživatel (student) zaregistroval na stránkách Autodesku a prostřednictvím tohoto účtu získal licenci. Bezplatná "vzdělávací" licence umožňuje 2 nezávislé instalace daného softwaru, např. na domácí PC + na notebook. 

Aktuální postup je popsán zde:  autodeskacademia.cz/student/licence/ a může se časem měnit.
Máte-li potíže s prodloužením licence, jako první krok zkontrolujte odkazovaný návod, pak teprve se obraťte na svého učitele Inventoru nebo AutoCADu, příp. na správce ICT.

Potvrzení o studiu (nezaměňovat s potvrzením o studiu ze studijního oddělení, to vám zde nebude nic platné) získáte od svého učitele Inventoru nebo AutoCADu, případně od třídního učitele (u správce ICT je nezískáte).

Jaké parametry by měl počítač v ideálním případě splňovat, aby si s Inventorem "poradil" najdete zde. AutoCAD je méně náročný.

Doporučení pro výběr studentského počítače je zde.