Skenování ve sborovně


 • Pokud displej nesvítí, “probudíme” multifunkci tlačítkem POWER vpravo nahoře stejně jako pro kopírování.

 • Vložíme dokument(y) do podavače tiskem nahoru a záhlavím od sebe (tedy tak, abychom je i pak bez problémů přečetli).
  2014-03-26 15.30.06.jpg

 • Stiskneme tlačítko Send vlevo od displeje. Displej se tím změní:
  2014-03-26 15.31.22.jpg

 • Na displeji stiskneme Adresář.

 • Šipkami vpravo na displeji vyhledáme toho, komu chceme naskenovaný dokument poslat. Nejčastěji asi sami sebe.
  2014-03-26 15.31.46.jpg

 • Zvolený kontakt vybereme = klepneme na něj prstem - zvýrazní se modře a ve čtverečku vlevo se objeví “zaškrtávátko”.
  2014-03-26 15.32.13.jpg

 • Chceme-li naskenovaný dokument poslat více příjemcům, dva předchozí body opakujeme tolikrát, kolik příjemců máme.

 • Stiskneme modré OK vpravo dole na displeji.

 • Chceme-li skenovat oboustranně, na displeji, kde je i Adresář, stiskneme vlevo dole Funkce a stejným postupem vybereme 2str. originál / Kniha, dále 2str. pak OK a nakonec Zavřít.

 • Skenování zahájíme zeleným tlačítkem Start stejně jako kopírování.

 • Pak už nic nemačkáme.

 • V emailu si zkontrolujeme, že výsledek odpovídá našim představám.