Formát stránky pro státní maturitu – pro tisk do formulářů


Student, který má povoleno psát písemnou část maturity na počítači, si musí takto nastavit formát stránky, aby bylo možno jeho práci vytisknout na úřední formulář a odeslat k dalšímu zpracování.



Okraje: nahoře 5,0 cm


Okraje:
vlevo 3,0 cm


První odstavec (nadpis): nad 36 bodů

 A tady začíná psát student....






























Okraje:
vpravo 3,0 cm



Okraje: dole 3,5 cm



Toto je nutno dodržet, aby bylo možno práci vytisknout do formuláře a dále zpracovat !!!