Návody‎ > ‎

PROJEKTOR PO SÍTI

1) Zkontrolujeme, že máme zapnutý projektor.

2) Na ploše poklikáme na ikonu projektoru (v učebnách s více projektory má každý svou ikonu):

3) Klikneme na "Připojit se":

4) Uvidíme okno připojení:

5) Na ovladači projektoru stiskneme "Hledat zdroj" (Source Search) a počkáme na obraz na plátně:

6) Zvuk pak ovládáme tlačítky v pravé dolní části ovladače.

7) Pokud nám okno připojení překáží, můžeme jej kliknutím na ikonu na hlavním panelu libovolně skrýt a opět zobrazit:

8) Pro ukončení promítání stiskneme "Odejít" v okně připojení:

9) Potvrdíme kliknutím na "Ano":

10) Zavřeme hlavní okno: