Wi-Fi síť pro studenty:


>> student <<


klíč: 1234567890abcdef1234567890

Neoprávněné používání jiných sítí bude řešeno jako závažné porušení kázně !!!


Jakékoli problémy s provozem sítě hlaste na email admin@sps-chrudim.cz